ایتا نسخه آبی ، برای اولین بار 


ایتابی 👈 ایتا آبی کاری جدید و اختصاصی 

قابلیت های فعلی 👇

🔰رنگ منو و... آبی

🔰گفت و گو ها آبی 

🔰سرعت کمی بیشتر بدون قطی

🔰 تغیر رنگ و فونت ایتا

قابلیت های آینده 👇 به زودی

🔰 جداسازی گفت و گو ها

🔰 سرعت فوق العاده 

🔰 قابلیت جست و جو کردم کانال ها به فارسی